mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2008

System HMI / SCADA / MES

 

 

o firmie  >  organizacja, kontrola jakości

 

ASKOM posiada wdrożony System Zapewnienia Jakości zgodny z wymaganiami normy DIN EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowanie, oprogramowanie, kompletacja, montaż, rozruch, serwis systemów automatyki i komputerowego nadzoru produkcji; wytwarzanie oprogramowania dla wizualizacji i zarządzania produkcją. Audyt wykonała firma TÜV NORD CERT GmbH.

W działalności ofertowej, projektowej, kompletacji dostaw, prowadzenia rozruchów na obiektach oraz serwisu systemów stosowany jest obieg dokumentów wg ujednoliconych komputerowych formularzy (pod programami MS WORD i MS EXCEL) utrzymywanych na serwerze komputerowym firmy i dostępnych w sieci stanowisk roboczych dla wszystkich pracowników. Stosowane formularze dokumentów obejmują m.in. korespondencję faksową i listową, oferty, umowy, zamówienia, zlecenia, potwierdzenia zamówień, protokoły odbiorów, protokoły przekazania, rewersy, instrukcje obsługi. Dokumentacja projektowa systemów automatyki jest przygotowywana wg opracowanych wytycznych, co do zawartości merytorycznej, układu i formatu. Dokumentacja projektowa, podobnie jak korespondencja i dokumenty handlowe firmy, jest przechowywana na dyskach serwera komputerowego z podziałem na kartoteki wg numerów umów. Każde zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy lub zlecenia ma wyznaczonego projektanta prowadzącego (z odpowiednim doświadczeniem zawodowym), który kieruje wykonaniem zadania w pełnym zakresie wg budżetu i harmonogramu wynikającego z zakresu umowy.

System organizacji prac firmy ASKOM potwierdza się w praktyce, dzięki czemu firma została zaakceptowana, jako podwykonawca systemów automatyki przez wielu partnerów posiadających certyfikaty systemów jakości wg normy ISO 9001:2008.


 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2011-11-22